Video clip

Sơ lược về công ty

Từ xa xưa cùng với những nghệ thuật ca hát, tuồng…và đặc biệt là tranh đã trở thành món ăn tinh thần không thể nào thiếu. Dù xã hội ngày nay có phát triển và nghệ thuật vẽ tranh đã được nâng tầm cao mới nhưng nó vẫn lưu giữ một giá trị nguyên vẹn...

Liên kết website


Tranh Bác Hồ Với Thiếu Nhi

Tranh GạoTranh Chân DungTranh Bác Hồ Với Thiếu Nhi

Bức chân dung "Bác Hồ Với Thiếu Nhi" thể hiện tình yêu thương của vị cha già dân tộc với thế hệ tương lai của đất nước